စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း

     စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများမှ စက်မှုနှင့် အသက်မွေးပညာရွေ့လျားသင်တန်းများအား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသို့ အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်-

စဉ်         သင်တန်းနေရာ                 သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အကြိမ်အရေအတွက်

သင်တန်းဆင်းအင်အား

      ကျား ​ပေါင်း
(က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၂ ကြိမ် ၈၆၁ ၂၈ ၈၈၉
(ခ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄ ကြိမ် ၇၄၇ ၃၆ ၇၈၃
(ဂ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၃ ကြိမ် ၁၃၄ ၁၄၀
(ဃ) ရှမ်းပြည်နယ် ၆ ကြိမ် ၄၂၉ ၄၃၅
(င) ရခိုင်ပြည်နယ် ၄ ကြိမ် ၃၈၄ ၂၂ ၄၀၆
(စ) မွန်ပြည်နယ် ၃ ကြိမ် ၁၉၆ - ၁၉၆
(ဆ) ကယားပြည်နယ် ၃ ကြိမ် ၁၃၁ ၁၈ ၁၄၉
(ဇ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇ ကြိမ် ၅၁၇ ၅၂၄
(ဈ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၅ ကြိမ် ၂၂၆ ၂၂၇
  စုစုပေါင်း ၆၇ ကြိမ် ၃၆၂၅ ၁၂၄ ၃၇၄၉

      ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရွေ့လျားသင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

သင်တန်း အမှတ်စဉ် သင်တန်းနေရာ          သင်တန်းကာလ သင်တန်းသားဦးရေ
၄၀ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်

(၁၅.၅.၂၀၁၇)မှ (၂.၆၂၀၁၇)

၄၈
၄၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၅.၆.၂၀၁၇)မှ (၂၃.၆.၂၀၁၇) ၅၅
၄၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) (၂၆.၆.၂၀၁၇)မှ (၂၁.၇.၂၀၁၇) ၃၅
၄၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် (၂၉.၆.၂၀၁၇)မှ (၁၃.၇.၂၀၁၇) ၄၁
၄၄ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မောက်မြို့နယ် (၆.၇.၂၀၁၇)မှ (၂၀.၇.၂၀၁၇) ၃၅
၄၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် (၁၀.၇.၂၀၁၇) မှ (၂၈.၇.၂၀၁၇) ၃၁
၄၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း(မန္တလေး) (၃၁.၇.၂၀၁၇) မှ (၁၁.၈.၂၀၁၇) ၅၇
၄၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ်၊ ဒဂုံအရှေ့စက်မှုဇုန် (၇.၈.၂၀၁၇) မှ (၂၀.၈.၂၀၁၇) ၇၂
၄၈ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့၊ တစ်ရာစွမ်းအားကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (၁၄.၈.၂၀၁၇) မှ (၂၅.၈.၂၀၁၇) ၅၀
၄၉ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် (၁၈.၈.၂၀၁၇) မှ (၁.၉.၂၀၁၇) ၄၇
၅၀ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့သစ်မြို့နယ် (၄.၉.၂၀၁၇) မှ (၁၈.၉.၂၀၁၇) ၄၁
၅၁

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးလင်းမြို့နယ်

(၂၀.၁၀.၂၀၁၇) မှ (၂.၁၁.၂၀၁၇) ၄၇
၅၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း(နန်ချွန်) (၆.၁၁.၂၀၁၇) မှ (၂၀.၁၁.၂၀၁၇) ၃၄
၅၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် (၆.၁၁.၂၀၁၇) မှ (၂၀.၁၁.၂၀၁၇) ၃၅
၅၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာ-မန္တလေးအိမ်ရာ (၆.၁၁.၂၀၁၇) မှ (၂၄.၁၁.၂၀၁၇) ၆၀
၅၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ တလုပ်ကျေးရွာ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇)မှ (၂၇.၁၁.၂၀၁၇) ၆၀
၅၆ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငဖဲမြို့နယ် (၄.၁၂.၂၀၁၇) မှ (၁၈.၁၂.၂၀၁၇) ၃၅
၅၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အဦနှင့် ကုန်ရုံဌာန (၄.၁၂.၂၀၁၇) မှ (၁၅.၁၂.၂၀၁၇) ၆၀
၅၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်မြို့နယ် (၈.၁၂.၂၀၁၇) မှ (၂၂.၁၂.၂၀၁၇) ၂၅
၅၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ မြင်းခြံအကျဉ်းထောင် (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)မှ (၁၃.၁၂.၂၀၁၇) ၆၀
၆၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့ (၂၂-၁-၂၀၁၈)မှ (၅-၂-၂၀၁၈)  ၅၅
၆၁ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့ (၂၉-၁-၂၀၁၈) မှ (၉-၂-၂၀၁၈) ၅၇
၆၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူး (စကု) မြို့နယ် (၅-၂-၂၀၁၈) မှ (၁၉-၂-၂၀၁၈)   ၄၀
၆၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ လယ်သစ်ကျေးရွာ (၁၄-၂-၂၀၁၈) မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) ၇၂
၆၄ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆောမြို့နယ်  (၁၅-၂-၂၀၁၈) မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) ၅၂
၆၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ် (၁၂-၃-၂၀၁၈) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၈)   ၆၀
၆၆ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် (၁၄-၃-၂၀၁၈) မှ (၂၈-၃-၂၀၁၈) ၅၅
၆၇ ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်  (၂၅-၃-၂၀၁၈) မှ (၆-၄-၂၀၁၈)   ၇၃
  စုစုပေါင်း ၁၃၉၂

Location Map: 

Nay Pyi Taw