အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)

တည်နေရာ - မကွေးမြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း - ၁၁၃.၀၀ ဧက
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည်နေ့ - ၁၉.၈.၂၀၁၁
သင်တန်းဆင်းအရေအတွက် - ၇၁၀ ဦး (အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၅ ထိ) 

 

      

 

      

ဘာသာရပ်များနှင့် သင်တန်းသားဦးရေ       -

(၁)

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း

-       အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဘာသာ                                             (၃၀)ဦး

-        မော်တော်ယာဉ်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဘာသာ                   (၃၀)ဦး

-        ထရန်စမစ်ရှင်းနှင့်ယာဉ်အောက်ပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဘာသာ  (၃၀)ဦး

-        မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆေးမှုတ်ခြင်းဘာသာ     (၃၀)ဦး

၁၂၀   ဦး
(၂) ကွန်ပျူတာသုံးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း ၃၀    ဦး
  စုစုပေါင်းသင်တန်းသားဦးရေ ၁၅၀  ဦး

 

Address: 

ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ Phone No: ၀၆၇-၈၄၃၀၀၃၈၊ ၀၉ ၂၅၆၀၇၉၈၁၂။ E-mail address, magwayitc@gmail.com, thantzin55@gmail.com Website Address: www.itcmagway.com

Location Map: 

ITC Magway