အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)

တည်နေရာ - သာဂရစက်မှုနယ်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း - ၅၆.၂၄ ဧက
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည်နေ့ - ၁၀.၈.၂၀၀၉
သင်တန်းဆင်းအရေအတွက် - ၈၉၇ ဦး (အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၇ ထိ)

        

ဘာသာရပ်များနှင့် သင်တန်းသားဦးရေ  -   

(၁) စက်ရုံပစ္စည်းပညာသည်သင်တန်း ၃၀ ဦး
(၂) ကွန်ပျူတာသုံးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူသင်တန်း ၃၀ ဦး
(၃) လျှပ်စစ်ပညာသည်သင်တန်း ၃၀ ဦး
(၄) အီလက်ထရောနစ်ပညာသည်သင်တန်း ၃၀ ဦး
(၅) သတ္တုရည်ကျိုလုပ်သားသင်တန်း ၃၀ ဦး
  စုစုပေါင်းသင်တန်းသားဦးရေ ၁၅၀  ဦး

 

Address: 

ဦးအောင်နိုင်မိုး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ Phone no: 0678430001, 067-8430002, 09-259047798 E-mail address: thagaya.itc@gmail.com, monywamoemoe1976@gmail.com Website :www.itcthagaya.com

Location Map: 

ITC Thagaya