အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)

 

တည်နေရာ - ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း - ၈၉.၂၀ ဧက
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည်နေ့ - ၁.၁၂.၁၉၇၉
သင်တန်းဆင်းအရေအတွက် - ၄,၁၀၂ ဦး (အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၃၅ ထိ)

               

 

                              

ဘာသာရပ်များနှင့် သင်တန်းသားဦးရေ-

(၁) စက်ကိရိယာကိုင်တွယ်မောင်းနှင်မှုသင်တန်း ၂၅ ဦး
(၂) ကိရိယာနှင့်ပုံနှိပ်ပုံပြုလုပ်သူသင်တန်း ၁၅ ဦး
(၃) စက်ရုံပစ္စည်းဖစ်တာသင်တန်း ၃၀ ဦး
(၄) မော်တော်ယာဉ်မက္ကင်းနစ်သင်တန်း ၃၅ ဦး
(၅) လျှပ်စစ်ပညာသည်သင်တန်း ၃၅ ဦး
(၆) လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသင်တန်း ၃၅ ဦး
(၇) သွန်းလောင်းပုံသွင်းပုံစံထုတ်လုပ်သူသင်တန်း ၁၅ ဦး
(၈) စက်မှုပုံဆွဲသင်တန်း ၁၀ ဦး
  စုစုပေါင်း သင်တန်းသားဦးရေ ၂၀၀ ဦး

 

Address: 

ဦးဘုန်းကျော်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ phone no: : ၀၅၃-၄၀၀၂၃၊ ၀၉ ၂၀၃၂၆၀၈။ E-mail address: uuphonekyaw@gmail.com, itcsinde1979@gmail.com Website : www.itcsinde.com

Location Map: 

Sinde (ITC)