အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိစက်ရုံများ

 • အမှတ် (၂၁) အကြီးစားစက်ရုံ (သထုံ)                       
 • အမှတ် (၂၃) အကြီးစားစက်ရုံ (ညောင်ခြေထောက်)      
 • အမှတ်(၂၄)အကြီးစားစက်ရုံ(ဒဂုံ)                              
 • အမှတ်(၂၆)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)                         
 • အမှတ်(၃၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သရက်)                        
 • အမှတ်(၃၂)အကြီးစားစက်ရုံ(ကြံခင်း)                        
 • အမှတ်(၃၅)အကြီးစားစက်ရုံ(ချောက်)                       
 • အမှတ်(၃၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)              
 • ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)                          
 • ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း)                     
 • LED မီးသီးအလုပ်ရုံ                                             
 • မီးခံဘိလပ်မြေပြားထုတ်လုပ်ရေးဌာန(မှော်ဘီ)           
 • အဆင့်မြင့်မီးခံအုတ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန(ကျောက်ဆည်)
 • မီးခံအုတ်စက်ရုံခွဲ (စော်ဘွားကြီးကုန်း)                      
 • မှန်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန(ပုသိမ်)                                 

Location Map: 

Nay Pyi Taw