စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

သမိုင်းအကျဉ်း
   စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာစျေးကွက်နှင့်ငွေကြေး အထောက်အပံ့ရရှိရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘွိုင်လာနှင့် လျှပ်စစ်သုံးလုပ်ငန်းများ ဘေးကင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
     ဤဦးစီးဌာနသည် ဒေသန္တရ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အမည်ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ခုနှစ် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့မှစ၍ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဟူ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 
    နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် SME လုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
    ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပေါင်းစည်း၍  လက်အောက်ရှိ  အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနများ အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းတာ၀န်    
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ-

(က) ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အညီ စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အားပေး မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
(ခ) ဘွိုင်လာဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများရှိ ဘွိုင်လာများအား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ပေးခြင်း၊ 
(ဂ)  လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်အညီနိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းတို့တွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ပေးခြင်း၊
(ဃ) SMEများ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားစေရန် ASEAN SME Working Group အပါအ၀င် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ SMEs များလိုအပ်သော လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ International Supply Chain ထဲဝင်ရောက်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် နည်းပညာများ တိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးခြင်း၊ 

  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

          ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သည် နေပြည်တော်၌တည်ရှိပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/  ပြည် ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံး(၁၅)ရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံး(၃၈)ရုံး ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများ

စဉ်     တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/     ရုံးစိုက်ရာမြို့             ခရိုင်ရုံးများ                  

          ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ

(က)    ကချင်ပြည်နယ်                    မြစ်ကြီးနားမြို့     မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ဗန်းမော်ခရိုင်

( ခ)    ကယားပြည်နယ်                   လွိုင်ကော်မြို့      လွိုင်ကော်ခရိုင်

( ဂ)    ကရင်ပြည်နယ်                       ဘားအံမြို့        ဘားအံခရိုင်၊ မြဝတီခရိုင်

(ဃ)    ချင်းပြည်နယ်                         ဟားခါးမြို့       ဟားခါးခရိုင်

( င)    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး              မုံရွာမြို့          မုံရွာခရိုင်၊ရွှေဘိုခရိုင်၊ကလေးခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်

( စ)    တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး         ထား၀ယ်မြို့      ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြိတ်ခရိုင်

(ဆ)    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး                    ပဲခူးမြို့          ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ပြည်ခရိုင်

( ဇ)    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး               မကွေးမြို့        မကွေးခရိုင်၊ပခုက္ကူခရိုင်၊ သရက်ခရိုင်

(စျ)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး            မန္တလေးမြို့       မန္တလေးခရိုင်၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ မိတ္ထီလာခရိုင် 

(ည)    မွန်ပြည်နယ်                         မော်လမြိုင်မြို့     မော်လမြိုင်ခရိုင်

( ဋ)    ရခိုင်ပြည်နယ်                         စစ်တွေမြို့        စစ်တွေခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ သံတွဲခရိုင် 

( ဌ)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး             ရန်ကုန်မြို့        အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊  တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်

( ဍ)    ရှမ်းပြည်နယ်                       တောင်ကြီးမြို့     တောင်ကြီးခရိုင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်

( ဎ)    ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး             ပုသိမ်မြို့         ပုသိမ်ခရိုင်၊ဟင်္သာတခရိုင်၊ဖျာပုံခရိုင်

(ဏ)   ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ              နေပြည်တော်      ဥတ္တရခရိုင်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်

 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဦးစီးဌာနရုံးများတည်နေရာပြပုံ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ခရိုင်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဦးစီးဌာန၏အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၃)ဦးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များ ခွဲဝေဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဌာနကြီးမှူးများအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသောမူဝါဒ များကို တာ၀န်ခံ၍ ညှိနှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ကြပါသည်။      လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တာ၀န်ခံသော အောက်ပါဌာနများကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

    (က) စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန
    ( ခ)  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန              
    ( ဂ)  စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာန              
    (ဃ) ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန             
     ( င)  လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန              
    ( စ)  ဘဏ္ဍာရေးဌာန              
    (ဆ)  အုပ်ချုပ်မှုဌာန              
    ( ဇ)  SME မူဝါဒနှင့် ပြည်ပရေးရာဌာန              
    (စျ)  SME နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန              
    (ည)  SME ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ

         ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်  နို၀င်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်၀ပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဥပဒေအမှတ် ၂၂/၉၀ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

         မြင်းကောင်ရေသုံးကောင်အားနှင့် အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစားအလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုစပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ဖြစ်စေ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုဆို၍ အစိုးရနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

        ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများ ဖြည့်သွင်းရေးသား၍ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

        မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း သက်တမ်းတိုးကြေးပေးသွင်းပါက သက်တမ်းတိုး‌ကြေးအပြင် သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် သတ်မှတ်ထားသော ရက်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ဘွိုင်လာဥပဒေ

      ၁၉၈၄ ခုနှစ် ဘွိုင်လာဥပဒေကို အခြေခံ၍ ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲခဲ့ရာ  ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၉ အဖြစ် ၁၄.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဘွိုင်လာဥပဒေအား အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဘွိုင်လာမတော်တဆ ချို့ယွင်းမှုများနှင့် ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် အသက်နှင့်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘွိုင်လာများ သက်တမ်းကြာရှည်စွာနှင့် စွမ်းရည်ပြည့် အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ကြပ်မတ်ပေးနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့တွင် ဘွိုင်လာ အလုံးရေ(၂၃၀၀)ကျော် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။

        ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဘွိုင်လာများကို မှတ်ပုံတင်ရန် စစ်ဆေးခြင်း၊ အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဘွိုင်လာများကို ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ဘွိုင်လာတွင် ချို့ယွင်းချက်များ၊ အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိပါက ပြုပြင်စေပြီး ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ဘွိုင်လာအသုံးပြုနေစဉ် မတော်တဆဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ယိုယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အရေးပေါ် စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် ဘွိုင်လာတည်ဆောက်မှုအဆင့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

      ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဘွိုင်လာမတော်တဆချို့ယွင်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းတို့ကြောင့် အသက်နှင့်ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများသင်တန်းနှင့် ဘွိုင်လာကျွမ်းကျင်မှု အထူးသင်တန်း တို့ကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

လျှပ်စစ်ဥပဒေ

       ၁၉၃၇ခုနှစ် လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေကို ရုတ်သိမ်း၍ လျှပ်စစ်ဥပဒေကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၃/၉၀ အဖြစ် ပြဌာန်းခဲ့ ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဥပဒေ(၁၉၉၀)အား ၂၇.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၄၀/၂၀၁၄)ဖြင့် အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

        လျှပ်စစ်ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းတို့တွင် လူ၊ တိရစ္ဆာန်တို့ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

         လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ် လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် လျှပ်စစ် နည်းဥပဒေတို့နှင့်အညီ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဓာတ်လိုက်မှုများ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

         လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များမှအပ ဗို့အားနိမ့်၊ ဗို့အားမြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အဦ၊ ပြည်သူပိုင် အဆောက်အဦနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ဓါတ်လှေကား၊ စက်လှေကားနှင့် လျှပ်စစ်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ စနစ်တကျရှိစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြီးကြပ် စစ်ဆေး၍ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

        လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကဲ့သို့ လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်း၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက် ရှိပါသည်။

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

         အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၂၃/၂၀၁၅)ဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

    (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာ  အထောက်အကူများနှင့် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်စေရန်
  (ခ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ စျေးကွက်များသို့ လက်လှမ်းမီစေရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မြင့်မား တိုးတက် စေရန်
( ဂ) အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း အားဖြင့် ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များနှင့်အတူ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိလာစေရန်
(ဃ)  အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် အဟန့်အတားများ လျော့ပါးစေရန်

             ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြေငြာချက်အမှတ်(၁၉/၂၀၁၆)ဖြင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အား တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် (၁၉.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

More Information >> www.disi.gov.mm/

----------------------------------------------------------------------------------------------

(၁) စက်မှုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကဏ္ဍ အပြည့်အစုံဖတ်ရန် 

(၂) စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ                                                 

(၃) စက်မှုစစ်ဆေးခြင်းကဏ္ဍ                                                         

(၄) ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးကဏ္ဍ                                                      

(၅) လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကဏ္ဍ                                                      

(၆) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ

(က) မူဝါဒနှင့် ပြည်ပရေးရာဌာန                                                    

(ခ) နည်းပညာနှင့်ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန                                   

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန                                 

 

 

Address: 

ဆက်သွယ်ရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း - +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၉၁

Location Map: 

Nay Pyi Taw