မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းရှိစက်ရုံများ

Address: 

ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော် ဖုန်း : ၀၆၇ ၄၀၈၁၄၀၊ ၀၆၇ ၄၀၈၁၄၂၊ ၀၆၇ ၄၀၈၃၈၀ ဖက်စ် : ၀၆၇ ၄၀၈၁၉၅, ၀၆၇ ၄၀၈၃၉၂

Location Map: 

Nay Pyi Taw