သမိုင်းကြောင်း

  မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးအချိန်တွင် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေဖြင့် သီးခြားဖွဲ့စည်း ထားခြင်းမရှိဘဲ စက်မှုလက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အရ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁)ဖြင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏အမည်ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါ သည်။
  ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့သည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများကို  နိုင်နင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃)ဖြင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ မူလစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် အချိန်တွင် အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန နှင့် အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပူးပေါင်း၍ ကျစ်လစ်စွာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကို အဆိုပြု တင်ပြခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့မှစ၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်-
    (က)    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး။
    ( ခ)    စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန။
    ( ဂ)    စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန။
    (ဃ)     စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန။
    ( င)    အမှတ် (၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း။    
    ( စ)    အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း။
    (ဆ)    အမှတ် (၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း။
    ( ဇ)    အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း။
    (ဈ)    ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း။
    (ည)    စက္ကူ နှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း။
    ( ဋ)   သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန။
    ( ဌ)    အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန။
စက်မှု၀န်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒဥပဒေများရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ခံဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေးအတွက် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက် နှင့်  ဥပဒေ မူဘောင် ပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့်အပြင် စက်မှုဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများမှလည်း စက်မှုကျွမ်းကျင် သူများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်-
(က) ဝန်ကြီးရုံး
( ခ) စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
( ဂ) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
(ဃ) အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
( င) အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
( စ) အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
(ဆ) မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

  စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏စားဝတ်နေရေးအတွက် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေရသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် စားသောက်ကုန်၊ အထည်အလိပ်၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားလူသုံးကုန် ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊ လယ်ယာကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍတို့တွင် လိုအပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရားများနှင့် ဘိလပ်မြေများ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များဖြစ်သည့် ထရန်စဖော်မာ၊ ပီဗွီစီဝါယာ၊ ကြေးကြိုးများ၊ တာယာနှင့် ရော်ဘာထွက်ကုန်များ၊ ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်များကိုလည်းကောင်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါသည်။
  စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ စက်မှုဆိုင်ရာ အတတ် ပညာနည်းပညာသစ်များကို တက်မြောက်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရန်၊ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေကြသော လုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်အတန်းများ ပိုမိုမြင့်မားစေရန်နှင့်  စက်မှုအတတ်ပညာ ဝါသနာပါသူ လူငယ်များအား စက်မှုနည်းပညာများကို သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် အောက်ပါစက်မှုသင်တန်းကျောင်း ၆ ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်၍ စက်မှုကျွမ်းကျင် လုပ်သား ၁,၀၀၀ ကျော်ကို နှစ်စဉ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်-
    (က)    အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)။
    ( ခ)    အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)။
    ( ဂ)    အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)။
    (ဃ)    အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)။
    ( င)    အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)။
    ( စ)    အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)။
   မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အဓိကကျသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရေး၊ ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေးနှင့် လူနေမှုဘဝမြှင့် တင်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသောကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါသည်။  စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှု ကိစ္စများအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းသက်သာစွာ ဖြင့် ချေးငွေရရှိရေးနှင့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ချေးငွေ ရရှိရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် များတွင် SME Supporting Center များ ထူထောင်၍ အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဗဟိုဌာနကိုသွတ်သွင်း၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။