မီးထိုးဆီ (CGO) သယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။      ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လစဉ်မီးထိုးဆီ (CGO) ခွဲတမ်းဂါလန် (၂၀,၀၀၀)ခန့်အား မင်းလှမြို့၊ သံပုရာကန်မှ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် သယ်ယူလိုပါသည်။
၂။      ပုံစံများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် -  ၉.၁၀.၂၀၁၉
         တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်    - ၂၅.၁၀.၂၀၁၉ (၁၆:၀၀)နာရီ
၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
 
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၈၂၇၅၊ ၄၀၈၁၉၅