စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)တွင် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)တွင် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စျေးနှုန်းများ ပေးသွင်းနိုင်ပါရန် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- 
စဉ် အကြောင်းအရာ အရေအတွက်
(က) စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း(အပိုင်း-၁) 1 Lot
(ခ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် ၁၆.၈.၂၀၁၉
(ဂ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် ၂၉.၈.၂၀၁၉ (၁၆:၀၀)နာရီ 
(ဃ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း၊ 
    စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ နေပြည်တော် 

၂။       စည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါပုံစံများကို  ဖော်ပြပါ လိပ်စာ၌  ရုံးချိန်အတွင်း  ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက  စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၀) ၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇ -၄၀၅၀၅၁