စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပြင်ဆင်ခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပြင်ဆင်ခေါ်ယူခြင်း
၁။        စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Item လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းအမည်
Lot-4 စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊(နေပြည်တော်)။ RC(၃)ထပ်ရုံး(၂၅၈'×၈၀'×၄၂')+ (၇၄'×၁၂၆'×၂၈')+(၆၀'×၁၂'×၂၈')Foundation အပါအဝင် ရေမီး (အတွင်း၊ အပြင်)၊ ခြံစည်းရိုး၊ ကားပါကင်နှင့် ရုံးအဝင်အထွက်လမ်းများ၊ အစအဆုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
   (က)   တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်  - (၁၈.၇.၂၀၁၉)နံနက်(၀၉း၃၀ မှ ၁၆း၃၀)နာရီထိ
   (ခ)     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်       - (၂.၈.၂၀၁၉)ရက် (၁၆း၃၀)နာရီထိ
   (ဂ)     တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ         - ရုံးအမှတ်(၃၇)၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
၂။      အဆောက်အဦအရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေးနှင့် အချိန်မီပြီးမြောက်ရေးအတွက် ၄.၇.၂၀၁၉ နှင့် ၅.၇.၂၀၁၉ နေ့စွဲပါ RC (၃)ရုံး (၂၅၈' x ၈၀'x ၄၂') + (၇၄'×၁၂၆'×၂၈')+(၆၀'×၁၂'×၂၈') ၏ Main Building (Up tp Plinth Beam, Groung Floot to First Floor Columns 141 Nos) ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း Phase 1 ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါကြော်ငြာအား ပယ်ဖျက်ပြီး ယခုတင်ဒါကြော်ငြာဖြင့် အစားထိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
၃။      စည်းကမ်းချက်များနှင့်တင်ဒါပုံစံများကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော်၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၂၉၁၊၀၉ ၅၃၄၀၂၉၁ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန