ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၄)မျိုးအဝယ်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၄)မျိုးအဝယ်တင်ဒါ 
 
၁။      ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်
စဉ်  ပစ္စည်းအမည်   အရေအတွက်
(က) Ascorbic Acid (Coated)  ၇၀၀ ကီလို
(ခ) Providone Idoine ၁၂၀၀ ကီလို
(ဂ) Amlodipine BP ၁၀၀ ကီလို
(ဃ) Hypromellose BP (HPMC) ၅၂၅ ကီလို

         

၂။  တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - (၂၆−၇−၂၀၁၉) မွန်းလွဲ(၄:၀၀)နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ - ​ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)
၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊
      ​နေပြည်တော်။

၅။    တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

  တယ်လီဖုန်းအမှတ်
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်) ၀၆၇-၄၀၈၃၈၈
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ၀၆၇-၄၀၈၃၅၄